Εγγραφή επιτυχόντων κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής ακαδ. έτους 2013-14

id: 
2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-14

Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από την Τρίτη 8/4/2014 έως την Παρασκευή 11/4/2014 και ώρα 09:00-13:00:

  1. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 56,40
  2. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - 46,35

Οι ανωτέρω είναι οι μόνοι υποψήφιοι που πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον δέκα (10) σε καθένα από τα τρία μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30).

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο σπουδαστής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Εξουσιοδότηση, εφόσον η εγγραφή γίνει από αντιπρόσωπο
  • Τέσσερις (4) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 7/4/2014

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]