Εγγραφές υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

id: 
2197

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014

Εγγραφές υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Οι εγγραφές των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 22/10/2014 μέχρι και 5/11/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα 27/10/2014 οι Γραμματείες θα δεχθούν 10:00 - 12:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]