Διοργάνωση 16ου Φοιτητικού Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιθεώρηση υπό την αιγίδα του ΟΠΑ. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2010

id: 
710

owlΟ

Φοιτητικός Διαγωνισμός διοργανώνεται από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ από το 1994, για φοιτητές και σπουδαστές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο θεσμό, στον οποίο μπορούν και έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα εκατοντάδες φοιτητές και σπουδαστές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και δεκάδες επιχειρήσεις-χορηγοί. Σκοπός του

φοιτητικού διαγωνισμού είναι η σύνδεση του φοιτητικού κόσμου με τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Το θέμα του 16ου Φοιτητικού Διαγωνισμού, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι "Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην επόμενη δεκαετία", και συγκεκριμένα:

  • Πώς οι νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονομία μετά την κρίση μπορούν να δημιουργήσουν/ αναπτύξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα εμπόδια στην ανάπτυξη, όπως είναι το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα.
  • Τι προβλήματα μπορούμε σήμερα πρακτικά να διορθώσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2009. Κάθε φοιτητής και σπουδαστής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει

είτε με ατομική εργασία, είτε με ομαδική εργασία. Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες πρέπει να ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή να παραδοθούν στα Γραφεία του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα βραβευθούν 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2010.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος
  • Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας, επιλογή και χρήση πηγών
  • Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και στον χειρισμό του θέματος
  • Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας.

Αφίσα & Έντυπο Διαγωνισμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, παρακαλούμε πατήστε  εδώ