Διοργάνωση του 19ου Φοιτητικού Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιθεώρηση υπό την αιγίδα του ΟΠΑ με τίτλο "Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Οικονομία"

id: 
1634

19ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός 2012-2013

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Οικονομία

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στη διοργάνωση του 19ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Economia. Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός διοργανώνεται από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ από το 1994, για φοιτητές και σπουδαστές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο θεσμό, στον οποίο μπορούν και έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα εκατοντάδες φοιτητές και σπουδαστές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και δεκάδες επιχειρήσεις-χορηγοί.

Ο θεσμός, για 19η συνεχόμενη χρονιά, δίνει την ευκαιρία στη νέα γενιά να έρθει σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω της καινοτομίας. Παράλληλα, προσφέρει πληθώρα βραβείων, όπως υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα management, χρηματικά βραβεία και πολλές μοναδικές εκπλήξεις!

Το θέμα του 19ου Φοιτητικού Διαγωνισμού, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι "Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Οικονομία", που απαντάται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Πώς ανταποκρίνονται στην απαίτηση της ανταγωνιστικότητας*

 • Ποιες αναπτυξιακές προοπτικές δημιουργούν*
 • Πώς βοηθούν στη διάδοση της καινοτομίας*

* τα υποθέματα δίνονται ενδεικτικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες πρέπει να ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή να παραδοθούν στα γραφεία του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος

 • Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας, επιλογή και χρήση πηγών
 • Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και στον χειρισμό του θέματος
 • Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρήστος Γκόρτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο & Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρύσανθος Δελλαρόκας, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Boston University School of Management

Χρήστος Κασκαβέλης, Αντιπρόεδρος ΔΣ της Velti Center for Innovation

Διονύσης Κολοκοτσάς, Public Policy Manager, Google

Ειδικός σύμβουλος:

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Economia

ΌΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Έκταση εργασίας: μέχρι 2.000 λέξεις

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2012.
 • Κάθε φοιτητής και σπουδαστής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει είτε με ατομική εργασία, είτε με ομαδική εργασία.
 • Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.
 • Θα βραβευθούν 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.
 • Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει να αναφερθεί η βιβλιογραφία, το όνομα του συντάκτη, ο τίτλος και η έκδοση, καθώς και το έτος συγγραφής της.
 • Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) και σε χαρτί Α4, σε πέντε αντίγραφα.
 • Στον φάκελο των εργασιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail), όπως και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης.
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από τους προηγούμενους φοιτητικούς διαγωνισμούς του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Έντυπο

19ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού

Πληροφορίες

www.economia.gr Διαγωνισμοί

www.facebook.com/economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

marketing@economia.gr