Διοργάνωση του 18ου Φοιτητικού Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιθεώρηση υπό την αιγίδα του ΟΠΑ με τίτλο "Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνική Αλλαγή"

id: 
1258

18ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

Οκτώβριος 2011 - Μάρτιος 2012

Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνική Αλλαγή

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στη διοργάνωση του 18ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Economia. Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός διοργανώνεται από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ από το 1994, για φοιτητές και σπουδαστές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο θεσμό, στον οποίο μπορούν και έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα εκατοντάδες φοιτητές και σπουδαστές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και δεκάδες επιχειρήσεις-χορηγοί. Σκοπός του φοιτητικού διαγωνισμού είναι η σύνδεση του φοιτητικού κόσμου με τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Το θέμα του 18ου Φοιτητικού Διαγωνισμού, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι "Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνική Αλλαγή", που απαντάται στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποιες πρωτοβουλίες έχετε θαυμάσει στον χώρο της τεχνολογίας;
 • Ποιες προτάσεις θα είχατε να διατυπώσετε σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα;
 • Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη διάχυση της καινοτομίας;
 • Κατά πόσο θεωρείτε ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις κοινωνικές δομές;

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2011. Κάθε φοιτητής και σπουδαστής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει είτε με ατομική εργασία, είτε με ομαδική εργασία. Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες πρέπει να ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή να παραδοθούν στα γραφεία του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα βραβευθούν 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος
 • Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας, επιλογή και χρήση πηγών
 • Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και στον χειρισμό του θέματος
 • Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασίλειος Μακιός, καθηγητής και διευθυντής μονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia

Tάσος Τζήκας, πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και πρόεδρος της "ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ" Θεσσαλονίκης

Λεωνίδας Θεόκλητος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας

Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και μέλος Δ.Σ. του ΟΤΕ

Ειδικός σύμβουλος:

Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia

Άλλοι όροι του διαγωνισμού

 • Έκταση εργασίας: μέχρι 2.000 λέξεις.
 • Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει να αναφερθεί η βιβλιογραφία, το όνομα του συντάκτη, ο τίτλος και η έκδοση, καθώς και το έτος συγγραφής της.
 • Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) και σε χαρτί Α4, σε πέντε αντίγραφα.
 • Στον φάκελο των εργασιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail), όπως και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης.
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από τους προηγούμενους φοιτητικούς διαγωνισμούς του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση.
 • Τα αεροπορικά εισιτήρια από την Aegean είναι δωρεάν, αφορούν στην οικονομική θέση και συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων. Ο προορισμός είναι στην επιλογή του βραβευθέντος, σε πόλη του εξωτερικού όπου πηγαίνει η Aegean.

Έντυπο

18ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, καθώς και απορίες στο www.economia.gr ή στο marketing@economia.gr