ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 130/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"