Διακήρυξη Νο.131/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"