Διακήρυξη Νο.128/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"