Διακήρυξη Νο.127/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκπόνηση Επιστημονικής Μελέτης για την Κατασκευή και Ανάλυση Δικτύου Συγγραφικής Συνδημιουργίας των Καθηγητών και Ερευνητών του ΟΠΑ"