Διακήρυξη Νο.126/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ»