Διακήρυξη Νο.125/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"