Διακήρυξη Νο.124/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ"