Διακήρυξη Νο.123/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 90 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 50 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ»