Διακήρυξη Νο.121/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών