Διακήρυξη Νο.120/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων του ΟΠΑ