Διακήρυξη Νο.119/2014 Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ξενόγλωσσων Έντυπων - Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων