Διακήρυξη Νο118/2014: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια έντυπων ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων"