Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών"

id: 
1754

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή , στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές"

ΦΕΚ προκήρυξης: 262 /6-3-2013 τεύχος Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 27 Μαΐου 2013

Ημερομηνία συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 11-6-2013

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

1.

Μπουραντώνης

Δημήτριος

ΟΠΑ-Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής

Πολιτική Επιστήμη με

Έμφαση στις Διεθνείς και

Ευρωπαϊκές Σπουδές

426/15-4-2013 τ. Γ.

2.

Παγουλάτος Γεώργιος

ΟΠΑ-Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής

Ευρωπαϊκή Πολιτική

και Οικονομία

262/21-4-2011 τ. Γ'

3.

Χρυσοχόου Δημήτριος

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Θεωρία και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

730/4-9-2009 τ. Γ

4.

Χουλιάρας Αστέριος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Καθηγητής

Συγκριτική Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις

739/4-9-2009 τ. Γ'

5.

Πασσάς Ανάργυρος

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενικού Δικαίου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κρατική Διοίκηση και

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

881/27-8-2012 τ. Γ'

6.

Σωτηρόπουλος Δημήτριος

ΕΚΠΑ, Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

1155/24-12-2008,

τ. Γ'

7.

Σπύρος Οικονομίδης

London School

of Economics & Political Science

Καθηγητής

Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

1.

Τσινισιζέλης Μιχαήλ

ΕΚΠΑ-Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Καθηγητής

Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

170/31-7-2001

Τ. ΝΠΔΔ

2.

Νάσκου-Περράκη Βασιλική

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καθηγήτρια

Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί

238/11-8-2006 , τ.ΝΠΔΔ

3.

Κεντρωτής Κυριάκος

Δυτικής Μακεδονίας, Βαλκανικών Σπουδών

Καθηγητής

Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.

659/11-7-2012 τ. Γ'

4.

Τσούκαλης Λουκάς

ΕΚΠΑ-Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Καθηγητής

Ευρωπαϊκή Οργάνωση

55/11-4-1990 τ. ΝΠΔΔ

5.

Ιωακειμίδης Παναγιώτης

ΕΚΠΑ, Πολιτικής Επιστήμης και

Δημόσιας Διοίκησης

Καθηγητής

Ευρωπαϊκή Πολιτική με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

221/23-12-99

Τ. ΝΠΔΔ

6.

Λάβδας Κωνσταντινος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολιτικής Επιστήμης

Καθηγητής

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ομάδες Συμφερόντων

70/25-1-2008,

Τ. Γ'

7.

Stela Ladi

School of Business and

Management, Queen Mary,

University of London

Καθηγήτρια

Δημόσια Πολιτική

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων : κ.κ Σ. Μπλαβούκος και Α. Παναγόπουλος

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς και δύο αξιολογητών: 1-7-2013

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 18 Οκτωβρίου 2013

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Σ. Μπλαβούκος

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: 7

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς: 7

Σύνολο θετικών ψήφων: 7