Διάλεξη "Understanding Human Decision Making: Neuroeconomics and Beyond" από τον Dr. George Christopoulos, Assistant Professor, Nanyang Business School, NTU, Singapore

id: 
2391

Understanding Human Decision Making: Neuroeconomics and Beyond

Dr. George Christopoulos, Assistant Professor, Nanyang Business School, NTU, Singapore

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

Αίθουσα 601, Κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33

ώρα 14.00-16.00

Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο Understanding Human Decision Making: Neuroeconomics and Beyond. Ομιλητής θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Dr. George Christopoulos, Nanyang Business School, NTU, Singapore.

Το σεμινάριο θα εστιάσει στην ανάλυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων τόσο σε μικρο όσο και σε μακρο επίπεδο, βάσει συμπεριφορικών και νευρολογικών παραμέτρων και σε μελέτες που αναλύουν την επίδραση της Κουλτούρας και της Παγκοσμιοποίησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την καταναλωτική συμπεριφορά, με έμφαση στον Ασιάτη καταναλωτή.

Πρόσκληση σεμιναρίου και βιογραφικό σημείωμα ομιλητή