Διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην εκπαίδευση Στελεχών Πωλήσεων σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό University Sales Education Foundation για το 2012

id: 
1431

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίθηκε ως ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στην εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων στον οδηγό 2012 Sales Education Annual που εκδίδει ο διεθνής οργανισμός 'University Sales Education Foundation'.

Η διάκριση αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες για Στελέχη, και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση "Διοίκηση Πωλήσεων", καθώς και στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών στις Πωλήσεις που διοργανώνει το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ (A.La.R.M.) του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 'University Sales Education Foundation' έχει ως στόχο την προώθηση σε διεθνή κλίμακα της πιστοποιημένης εκπαίδευσης στελεχών πωλήσεων σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Σε συνεργασία με επαγγελματίες του κλάδου των Πωλήσεων και Ακαδημαϊκούς προωθεί και υποστηρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών πωλήσεων που αναπτύσσονται στη βάση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα


http://annual.salesfoundation.org/pdf/topschools.pdf