Για ενδέκατη συνεχή χρονιά, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ διοργανώνει το Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) (13/5/2014)

id: 
1985

11ο Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ)

"Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα"
Τρίτη 13 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ, (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, Αθήνα)

Το ετήσιο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ)

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ

(Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα) με θέμα "Καινοτομία και Βιώσιμη

Επιχειρηματικότητα". Το 11ο ΦΣΔΕΤ αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική

συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών, αλλά και

προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση

θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και

Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων

επιχειρηματικών δράσεων.

To προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ακόλουθη

διεύθυνση http://fsdet.dmst.aueb.gr/. Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές θα

βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα (http://fsdet.dmst.aueb.gr/?page_id=16).

Για περισσότερες πληροφορίες και για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε

e-mail στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (fsdet@dmst.aueb.gr).