Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει Reader στο London School of Economics

id: 
1257

Ο Κώστας Καρδαράς, απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής που διοργανώνεται από το

Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα

Τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών,

θα αναλάβει τη θέση Reader στο London School of Economics, μετακινούμενος από το Τμήμα Μαθηματικών του Boston University όπου είναι Assistant Professor.

Ο κ. Καρδαράς έχει διδάξει σειρά μαθημάτων στο ΠΜΣ των Μαθηματικών Αγοράς - Παραγωγής, ενώ για αρκετό καιρό μετά την αποφοίτησή του ήταν Συνεργάτης στη Διοίκηση του ΠΜΣ.