Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

id: 
2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδ. Έτους 2013-14

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.

Η κλίμακα βαθμολογίας για κάθε μάθημα ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Δεκτοί για εγγραφή είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Πατρώνυμο

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Εισαγωγή στη Στατιστική

Μαθηματικός Λογισμός Ι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19,0

17,9

19,5

56,4

2

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

15,5

17,4

13,5

46,4

3

ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

6,1

9,3

8,4

23,8

4

ΚΕΛΕΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

7,1

14,3

2,3

23,7

5

ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3,9

2,7

3,6

10,2

6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-

-

-

-

7

ΔΡΕΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΟΜΗΡΟΣ

-

-

-

-

8

ΖΑΜΠΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

-

-

-

-

9

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

-

-

-

-

10

ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

-

-

-

-

11

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

-

-

-

-

 

Ημερομηνία: 3/4/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
Ν.ΦΡΑΓΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ