Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

id: 
2022

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, κατατάσσονται οι παρακάτω:

- Απόφοιτος άλλων ΑΕΙ (κατάταξη στο Α' έτος σπουδών)
1. ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

O ανωτέρω καλείται να προσέλθει για εγγραφή στο Τμήμα αποκλειστικά στις 15-4-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00-11.00.

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία).

  2. Ατομικό στατιστικό δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία).

  3. Πέντε φωτογραφίες.

  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

  5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα.

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

*** Τα βαθμολογικά αποτελέσματα από τις Γραπτές Κατατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014 είναι αναρτημένα έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.