Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

id: 
1851

Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του
Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με ηλεκτρονική ψήφο, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύνολο εγγεγραμμένων εκλεκτόρων: 24
Ψήφισαν: 20
Λεύκα: 4
Έλαβαν: 16 ψήφους ο μοναδικός υποψήφιος κ. Αντώνιος Ντέμος, Καθηγητής, ο οποίος και εκλέγεται Πρόεδρος Τμήματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]