Αποτελέσματα εισαχθέντων φοιτητών/τριων στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ ακαδ. έτους 2014-15 και πρώτη συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι

id: 
2169

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Τμήμα Πληροφορικής

Πατησίων 76 - 10434 ΑΘΗΝΑ - www.aueb.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13)

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να προσέλθουν στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι στις 7/10/2014 ώρες 9:00-15:00 στο αμφιθέατρο Υ (παλιό κυλικείο). Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς θα δοθεί το συνολικό πλαίσιο του εργαστηρίου ΠΑΔ Ι, θα δημιουργηθούν οι ομάδες εργασίας της πρώτης φάσης εκπαίδευσης και θα μοιραστεί και υπογραφεί το έντυπο ΠΑΔ Ι.

Απουσίες δεν δικαιολογούνται στο εργαστήριο.

Αποτελέσματα εισαχθέντων φοιτητών/τριων στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ

Από το Γραφείο της ΠΑΔ Ι και ΙΙ