Απονομή του "Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Erasmus Charter for Higher Education" στο ΟΠΑ για όλη τη διάρκεια του Νέου Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020

id: 
1922

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική επιστολή της προς τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γάτσιο, ανακοινώνει την απονομή του "Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Erasmus Charter for Higher Education" στο ίδρυμά μας για όλη τη διάρκεια του Νέου Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 και συγχαίρει το Πανεπιστήμιό μας για την επιτυχή αίτηση που υπέβαλε "ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Erasmus+".

Η απονομή αυτή έγινε μετά από την αίτηση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιό μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αξιολόγηση από το ΙΚΥ της κατά τα προηγούμενα έτη επιτυχούς συμμετοχής μας στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Έρασμος.

Με τον "Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" προσφέρεται η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιό μας να υποβάλει αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΙΚΥ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατά περίπτωση) για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση, διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση, καθώς επίσης, και σε σχέδια (projects) ακαδημαϊκής συνεργασίας με άλλα Ευρωπαϊκά ιδρύματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.