Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος (17/3/14)

id: 
1988

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(17 Μαρτίου 2014)

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζει την απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη και της Συγκλήτου, για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω των έκρυθμων γεγονότων στους χώρους του Ιδρύματος την περασμένη εβδομάδα. Διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο δεν μπορεί να επιτελεσθεί όταν δεν διασφαλίζονται η ομαλότητα, καθώς και η σωματική ακεραιότητα μέσα στο Πανεπιστήμιο και στους περιβάλλοντες χώρους. Καλούμε την Πολιτεία να συνεργαστεί με τη Διοίκηση του ΟΠΑ για την λήψη μέτρων που θα εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]