Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2097

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανακήρυξη Υποψήφιων για τη θέση

Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

της 27ης Ιουνίου 2014

Οι υπογράφοντες ανακηρύσσουμε ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις εκλογές που θα διενεργηθούν την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00-17:00, τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλο, ο οποίος υπέβαλε υποψηφιότητα και πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Λέκτορας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λέκτορας