Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
1959

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου2014