Αίτηση χορήγησης πτυχίου φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

id: 
2138

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ANAKOINΩΣΗ

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2014, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00 -14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος