Ανακοινώσεις

Φοιτητικές, Σπουδαστικές

30-06-2008 id: 226

Oι φοιτητές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 και του 2007 είναι δικαιούχοι στο νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε"