Τόμος "Καινοτομώ Επιχειρώ" (2013)

Εισαγωγή από τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΜοΚΕ ΟΠΑ και Επιμελητή του τόμου

Book Cover Kainotomo EpixeiroΟ τόμος αυτός αποτελεί τον τρίτο σε μια σειρά συλλογικών τόμων σε θέματα επιχειρηματικότητας. Στόχος του είναι να παράσχει σε διδάσκοντες και διδασκόμενους επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό και να μεταφέρει στοιχεία και εμπειρίες από την πραγματικότητα και την εμπειρία της επιχειρηματικής δράσης.

Η παρούσα έκδοση είναι αποτέλεσμα της εργασίας και έρευνας μίας μεγάλης ομάδας ακαδημαϊκών ερευνητών αλλά και ενεργών επιχειρηματιών και διοικητικών στελεχών. Η συμμετοχή όλων των αξιόλογων συναδέλφων και των ερευνητών είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος για περαιτέρω τεκμηρίωση του επιστημονικού πεδίου της επιχειρηματικότητας και αναδεικνύει την ύπαρξη ενός πυρήνα ανθρώπων που συμβάλλει στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στο Ο.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάπτυξη του υλικού αυτού αποτέλεσε η προσφορά γνώσεων στους νέους(και επίδοξους) επιχειρηματίες και η γνωριμία με αναπτυσσόμενους τομείς. Ακόμη, η κατανόηση της επιχειρηματικής πράξης μέσω ζωντανών παραδειγμάτων και εμπειριών ελληνικών επιχειρήσεων που μπορούν να δουν στο περιβάλλον και στην καθημερινότητά τους. Τέλος, η παροχή πρακτικών εργαλείων (οδηγών) για τον σχεδιασμό και την έναρξη των επιχειρήσεών τους.

Στόχος είναι το βιβλίο αυτό να συμβάλλει στο σχηματισμό μίας ισχυρής βάσης ελληνικού εκπαιδευτικού υλικού και να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης για την ανάπτυξη αναπόσπαστο τμήμα μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά για εμάς η προσπάθεια αυτή να βρει θετική ανταπόκριση και να προστεθούν πολλοί νέοι συνεργάτες στην υποστήριξη των νέων στην μετουσίωση των προθέσεών τους σε πραγματική επιχειρηματική δράση.

Καθηγητής Σπύρος Λιούκας
Ιδρυματικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (2010 - 2014)
Διευθυντής Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο τόμος χωρίζεται σε δυο τμήματα:1. Νέα Θέματα Επιχειρηματικότητας
2. Μελέτες Περίπτωσης

Στις υποσελίδες της ενότητας αυτής μπορείτε να βρείτε τα πλήρη κείμενα, όπως εμφανίζονται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ" που εκδόθηκε και διανέμεται στα μαθήματα επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Θα είναι χαρά μας αν το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα στη διδασκαλία σας.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ορθή βιβλιογραφική αναφορά η οποία είναι η εξής:

Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτικά Κεφάλαια Τόμου "Καινοτομώ - Επιχειρώ"

Στον τομέα αυτό μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένα κεφάλαια σε νέους τομείς (π.χ Πράσινη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Ανοικτή Καινοτομία), επίκαιρους (πχ. Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση) αλλά και καίριους από πρακτικής απόψεως (Οδηγοί για την ανάπτυξη νέων και e-business επιχειρήσεων). Για την συγγραφή των κεφαλαίων εργάστηκε ομάδα ερευνητών υπό την καθοδήγηση καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

1o Κεφάλαιο: Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μπατσάκης, Γ. & Παπάζογλου, Μ. (2012). Καινοτομική Επιχειρηματικότητα. Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2ο Κεφάλαιο: Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι: 
Μπούρα, Μ. & Παπαγιαννάκης, Γ. Πράσινη Επιχειρηματικότητα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3ο Κεφάλαιο: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Κατσίκης, Ι. & Παπαγιαννάκης, Γ. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4ο Κεφάλαιο: Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Δεληγιάννη, Ι. Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5ο Κεφάλαιο: Δικτύωση Επιχειρήσεων: Δίκτυα και Συστάδες 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Κόρρα, Ε. & Νικηφόρου, Η. (2012). Δικτύωση Επιχειρήσεων: Δίκτυα και Συστάδες. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6ο Κεφάλαιο: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Χρηματοδότηση 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μηλιώνη, Κ. & Ταλιούρης, Ε. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Χρηματοδότηση. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7ο Κεφάλαιο: Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Στήριξη στο Ξεκίνημα  
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Καλογεροπούλου, Μ. & Σιάχου, Ε. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Στήριξη στο Ξεκίνημα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

8ο Κεφάλαιο: Επιτυχημένα Στρατηγικά Μονοπάτια Νέων Επιχειρήσεων 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Βέργος, Π. & Ιωάννου, Λ. Επιτυχημένα Στρατηγικά Μονοπάτια Νέων Επιχειρήσεων. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9ο Κεφάλαιο: Εργαλείο για Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Αειφόρου Επιχειρηματικότητας 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Ζάμπου, Ε. & Καραγιάννάκη, Α. Εργαλείο για Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Αειφόρου Επιχειρηματικότητας. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10ο Κεφάλαιο: Ξεκίνημα Ως Διεθνής Εταιρεία 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Λιούκα, Ι. & Σοφικίτης, Ε. Ξεκίνημα Ως Διεθνής Εταιρεία. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11ο Κεφάλαιο: Ανοικτή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μαντάς, Β. & Νικηφόρου, Η. Ανοικτή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12ο Κεφάλαιο: Επιχειρηματικότητα και e-business 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Ηλιάκης, Σ. Επιχειρηματικότητα & e-business. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13ο Κεφάλαιο: Πρακτικός οδηγός για τα πρώτα βήματα δημιουργίας επιχείρησης 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Ραφαηλίδου, Μ. & Σαπουνά, Π. Πρακτικός οδηγός για τα πρώτα βήματα δημιουργίας επιχείρησης. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14ο Κεφάλαιο: Οδηγός για δημιουργία e-business επιχείρησης 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Δημακοπούλου, Α. & Φραϊδάκη, Κ. Οδηγός για δημιουργία e-business επιχειρήσεων.(2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τον τόμο Καινοτομώ-Επιχειρώ και το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και στην Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Mελέτες Περίπτωσης

Στον τομέα αυτό μπορείτε να βρείτε μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων που διακρίθηκαν σε επιλεγμένους τομείς επιχειρηματικής δράσης.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

1. Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας: GAEA A.E.

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Παπαδάς, Κ. & Πήχα, Λ. Μελέτη Περίπτωσης: GAEA A.E. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας: Μ. & Α. Γάρρας Ο.Ε

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Πάπιστα, Ε. Μελέτη Περίπτωσης Πράσινης Επιχειρηματικότητας: Μ. & Α. Γάρρας Ο.Ε. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας: APIVITA

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Θάνος, Ι. & Χριστοδούλου, Ι. Μελέτη Περίπτωσης: APIVITA. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Τριανταφυλλίδου, Α. Μελέτη Περίπτωσης Πράσινης Επιχειρηματικότητας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

1.Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: «Κλίμαξ Plus»

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Θεοδωράκης, Ι. Μελέτη Περίπτωσης για κοινωνική επιχειρηματικότητα: «Κλίμαξ Plus». (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2.Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Ιεραπετρίτης, Δ. & Φωτάκη, Μ. Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και οι επιπτώσεις της. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3.Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Ζώτου, Α. & Κυρούση, Α. Μελέτη Περίπτωσης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Μελέτη Περίπτωσης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: «Διάπλους»

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Καπουτσής, Η. & Μπλάτσος , Γ. Μελέτη Περίπτωσης: Διάπλους. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιχειρήσεις που πέτυχαν σε περιόδους κρίσης

1. Μελέτη Περίπτωσης επιχείρησης που πέτυχε σε περίοδο κρίσης: Velti Pic

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Γιαννοπούλου, Χ. & Σιάχου, Ε. Μελέτη Περίπτωσης: Velti Pic. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Μελέτη Περίπτωσης επιχείρησης που πέτυχε σε περίοδο κρίσης: Qualco

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Γιαννοπούλου, Χ. & Σιάχου, Ε. Μελέτη Περίπτωσης: Qualco. 2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Μελέτη Περίπτωσης επιχείρησης που πέτυχε σε περίοδο κρίσης: E-shop.gr

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Μαυροειδή, Ζ. & Μπαρδάκη, Κ. Μελέτη Περίπτωσης: e-shop.gr. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Μελέτη Περίπτωσης επιχείρησης που πέτυχε σε περίοδο κρίσης: Www.plus4u.gr

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι:
Κρασονικολάκης, Ι. & Μαυροειδή, Ζ. Μελέτη Περίπτωσης: Διαδικτυακό κατάστημα www.plus4u.gr. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5. Μελέτη Περίπτωσης επιχείρησης που πέτυχε σε περίοδο κρίσης: Digital Shopping S.A.

Η βιβλιογραφική παραπομπή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι η εξής:
Μάντζαρη, Ε. & Χανιωτάκη, Ε. Μελέτη Περίπτωσης: Digital Shopping S.A. (2013). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πρότυπα Επιχειρηματικά Σχέδια

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε 3 Πρότυπα Επιχειρηματικά Σχέδια που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου της "Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".

Τα πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια της ενότητας αυτής συμπεριλαμβάνονται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ", που συγκροτήθηκε με επιλογή θεμάτων που επιμελήθηκε ομάδα καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Το πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο για επιχειρήσεις e-business περιλαμβάνεται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ", ο οποίος συγκροτήθηκε με επιλογή θεμάτων που επιμελήθηκε ομάδα καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

Η βιβλιογραφική αναφορά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι η εξής:

Μπαρδάκη, Κ. και Πραματάρη, Κ. (2013). Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις E-Business. Καινοτομώ Επιχειρω. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών

Το πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο για επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνεται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ", ο οποίος συγκροτήθηκε με επιλογή θεμάτων που επιμελήθηκε ομάδα καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

Η βιβλιογραφική αναφορά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι η εξής:

Ντέλιου, Κ. και Γαλανάκη, Ε.(2013). Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών. Καινοτομώ Επιχειρών. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τουριστική Επιχείρηση

Το πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο για Τουριστικές Επιχειρήσεις περιλαμβάνεται στον τόμο "Καινοτομώ Επιχειρώ", ο οποίος συγκροτήθηκε με επιλογή θεμάτων που επιμελήθηκε ομάδα καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

Η βιβλιογραφική αναφορά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι η εξής:

Αγιατζίδου, Ε. και Πατσουράτης, Β. (2013). Πρότυπο Επιχειρηματικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις από τον Κλάδο του Τουρισμού. Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για την πρόσβαση στο κεφάλαιο: Λόγω μεγέθους το αρχείο δεν μπορεί να "ανεβεί" στο διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε e-mail στο mke@aueb.gr προκειμένου να σας το προωθήσουμε.

 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους , όπως τη γη, τον αέρα και την θάλασσα για να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που τροφοδοτούν την «πραγματική οικονομία». Η ανταγωνιστική χρήση των φυσικών πόρων σε παγκόσμια κλίμακα οδηγεί στην μείωση των αποθεμάτων τους και αποτελεί βασικό περιορισμό στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας περιβαλλοντική πολιτικής στα πλαίσια της επιχείρησης που θα λαμβάνει υπόψη αυτόν τον περιορισμό  και θα τον ενσωματώνει  στην παραγωγική της διαδικασία.

Πράσινη χαρακτηρίζεται μια επιχειρηματική δράση με περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και μια επιχείρηση που σε σχέση με το χρόνο  και τους ανταγωνιστές της έχει επιδείξει βελτιωμένη περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι αναγκαία και σημαντική λόγω του μεγάλου αντίκτυπου που η λειτουργία τους έχει στο φυσικό περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό είναι να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις με περιβαλλοντικό προσανατολισμό , έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Για να μάθετε περισσότερα για την έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και να διαβάσετε σχετικές μελέτες περίπτωσηςμπορείτε να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ορθή βιβλιογραφική αναφορά η οποία είναι η εξής:

Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ορισμός: Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value) και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος που αναλαμβάνει τίθεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης και η επίλυσή του συχνά έρχεται μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να λαμβάνει τόσο κερδοσκοπική όσο και μη κερδοσκοπική μορφή, χωρίς να αλλάζει ο τελικός σκοπός της, δηλαδή η επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινούν από ανθρώπους με όραμα και επιμονή να επιτύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια και οι οποίοι εφαρμόζουν βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των οργανισμών τους.

Κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει τις «κοινωνικές» από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι πρώτες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο για την επιτυχία του σκοπού τους.

Βιβλιογραφία: Stokes, D., N. Wilson, et al. (2010). Entrepreneurship, CENGAGE Learning.

Unit for Social Entrepreneurship (USE)
Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στο πλαίσιο αυτό, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργήσει την μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (USE). Η USE πρόκειται για την πρώτη ερευνητική και ακαδημαϊκή οντότητα στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Για να μάθετε περισσότερα για την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να διαβάσετε σχετικές μελέτες περίπτωσης μπορείτε να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.