HRcases 26- Γνωμοδότηση 1η

HR Case Study Series - 26ο τεύχος (Δεκέμβριος 2022)

Ψυχολογικό Συμβόλαιο

Γνωμοδότηση 1η

Γράφει η
Ευαγγελία Βαντάνα
HR BUSINESS PARTNER, COLGATE-PALMOLIVE

Διαβάζοντας τη μελέτη περίπτωσης και την εμπειρία που είχε η Αρετή στην πρώτη κιόλας θέση που ανέλαβε ως απόφοιτη, συναντάμε μία περίπτωση ρήξης ψυχολογικού συμβολαίου που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Η Αρετή επέλεξε την πολυεθνική εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση στην οποία έκανε αίτηση διαβάζοντας μία συγκεκριμένη περιγραφή, τις συζητήσεις που είχε με την ΔΑΔ αλλά και τους υπεύθυνους του τμήματος στο οποίο θα εντασσόταν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων αλλά και τη φήμη η οποία ακολουθούσε την εταιρεία αυτή και άλλες παρόμοιες εταιρείες του κλάδου. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι μερικά από τα οποία συνθέτουν το ψυχολογικό συμβόλαιο το οποίο σχηματίζεται από την πρώτη κιόλας ανάγνωση της αγγελίας και αποτελεί βασική πηγή για κίνητρο για τους εργαζομένους, ειδικά στην πρώτη φάση της ένταξης σε μία εταιρεία.

...για να αποφευχθεί η ρήξη του ψυχολογικού συμβολαίου η ΔΑΔ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς πρέπει να αντιμετωπίζει την διαδικασία της προσέλκυσης με ειλικρίνεια.

Προσπαθώντας να αποφευχθεί η ρήξη του ψυχολογικού συμβολαίου η ΔΑΔ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς πρέπει να αντιμετωπίζει την διαδικασία της προσέλκυσης με ειλικρίνεια. Βασική προϋπόθεση είναι το στέλεχος ΔΑΔ που θα αναλάβει την κάλυψη της εκάστοτε θέσης να είναι σίγουρο ότι γνωρίζει τη θέση και τις επιμέρους αρμοδιότητες και σε συμφωνία με τον line manager να επικοινωνηθούν όλα τα στοιχεία της θέσης σωστά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και με συνέπεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πολύ συχνά, προκειμένου να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψηφίους, έμπειρα στελέχη κάνουν το λάθος να παρουσιάσουν όχι την πραγματική θέση αλλά μια εξιδανικευμένη κατάσταση η οποία όμως θα δημιουργήσει και τις ανάλογες προσδοκίες.

Πολύ σημαντικό ρόλο, επίσης, παίζει και το πλάνο ένταξης και εκπαίδευσης ενός νεοπροσληφθέντος εργαζομένου. Αυτό πρέπει να είναι δομημένο από την πρώτη κιόλας ημέρα και να έχει επικοινωνηθεί και στον ίδιο ώστε να γνωρίζει τι ακολουθεί και φυσικά να τηρείται. Είναι σημαντικό το μάθημα που παίρνουμε από το case study για την εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθώς φαίνεται ότι δεν είχε οριστικοποιηθεί κάτι και παρόλα αυτά επικοινωνήθηκε ως οριστικό πλάνο εκπαίδευσης στην Αρετή. 

Είναι σημαντικό το μάθημα που παίρνουμε από το case study για την εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθώς φαίνεται ότι δεν είχε οριστικοποιηθεί κάτι και παρόλα αυτά επικοινωνήθηκε ως οριστικό πλάνο εκπαίδευσης στην Αρετή.

Τέλος, δε θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη συζήτηση οι προφορικές υποσχέσεις, είτε για τις αρμοδιότητες είτε για τις απολαβές. Στο παράδειγμά μας, η Αρετή όχι μόνο δεν εντάχθηκε ουσιαστικά

σε κάποιο project κάποιου πελάτη, αλλά δεν της δόθηκε και καμία ευκαιρία να αποδείξει τις ικανότητες για τις οποίες την προσέλαβαν. Η ίδια, ωστόσο, αισθανόταν τη σιγουριά ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει αποδείξει ό,τι χρειάζεται ώστε να επιτύχει την αύξηση μισθού που της είχαν υποσχεθεί, γι’ αυτό και αποδέχθηκε τελικά τη θέση εργασίας που αρχικά φαινόταν ως η πιο απαιτητική. 

Το αποτέλεσμα είναι και η εταιρεία να χάσει πόρους και αξιοπιστία, καθώς η Αρετή όπως και όλοι οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι επηρεάζουν τη φήμη των εταιρειών αλλά και ένας ταλαντούχος νέος άνθρωπος να απογοητευτεί και να μην αξιοποιηθούν οι δεξιότητές του.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Ευαγγελία Βαντάνα, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναλάβει διάφορες θέσεις σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού με πιο πρόσφατο ρόλο αυτόν του HR Business Partner για την Colgate-Palmolive, εστιάζοντας σε θέματα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Στελέχωσης θέσεων. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, συμμετείχε και συχνά ηγήθηκε πρωτοβουλιών που εστιάζουν στην ευημερία των εργαζομένων που πιστεύει ότι πρέπει να είναι πάντα προτεραιότητα για τους οργανισμούς.


Πλοήγηση:
HRCases 26 - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
EDITORIAL
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ :  1η  2η  3η 
HR Case Study Series | ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ