Αρχείο Ανακοινώσεων

Αρχείο - Εκλογές Κοσμητόρων

07-11-2017 id:: 510

Αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης  Κοσμήτορα της Σχολής Οιικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017.

03-11-2017 id:: 505

Αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017.

03-11-2017 id:: 504

Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017.

31-10-2017 id:: 479
Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού εξέτασε την αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας της υποψήφιας πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή της, δε συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό της.
31-10-2017 id:: 476

Πίνακας ανακηρυχθέντος υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας στις Εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2017.

31-10-2017 id:: 475

Πίνακας ανακηρυχθέντος υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2017.

30-10-2017 id:: 470
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τρίτη 31-10-2017 και ώρα 11.00-13.00 να παραλάβουν από το Γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
 
20-09-2017 id:: 390

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 15:00 στην Αίθουσα Α36 στον τρίτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 20η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 

20-09-2017 id:: 389

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 15:00 στην Αίθουσα Δ4 στον τέταρτο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 

20-09-2017 id:: 388

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 6η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως και 15:00 στην Αίθουσα Δ4 στον τέταρτο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.