ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 3ος Όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 586

Ο Δρ. Ιωάννης Βεργινάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο Δρ. Βεργινάδης έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε έργα ΤΠΕ σε ερευνητικές περιοχές όπως: πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, διαχείριση ροών εργασίας, σύνθετη επεξεργασία γεγονότων, υπολογιστική και ασφάλεια νέφους. Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η διδακτορική του διατριβή εστίασε σε Δια-Οργανωτικά Μοντέλα και Συστήματα Ροών Εργασίας. Εργάστηκε ως Λέκτορας Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Ο Δρ. Βεργινάδης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων για πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ηλεκτρονική συμμετοχή, προσαρμοζόμενες υπηρεσίες Ιστού, ηλεκτρονικά υποβοηθούμενα συστήματα διαβίωσης. Έχει συνδιοργανώσει επιστημονικά συνέδρια και έχει αποτελέσει μέλος σε περισσότερες από 25 επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και περιοδικών, ενώ έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τέλος, ο Δρ. Βεργινάδης διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία ως ερευνητής με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.