ΒΕΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Σε άδεια από 01.03.2024 έως και 30.11.2024
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 595

Η Ευγενία Βέλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ερευνητικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Fundació MOVE.

Κατά την περίοδο 2015-2020, η Ευγενία ήταν μόνιμη Λέκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ (ΗΒ). Έχει επίσης εργαστεί ως υπότροφος έρευνας των Ευρωπαϊκών υποτροφιών Marie Skłodowska Curie στο MOVE (2018-2020), και  Max Weber (2013-14) και Jean Monnet (2014-15) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Απέκτησε τον διδακτορικό της τίτλο στα οικονομικά από το ΟΠΑ το 2013.

Τα κύριο ερευνητικό της πεδίο είναι η Διεθνής Μακροοικονομική. Σε μια σειρά από άρθρα δημοσιευμένα μεταξύ άλλων στο Journal of International Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, και International Journal of Central Banking, εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τη δημοσιονομική πολιτική, όπως η αλληλεπίδραση της φορολογικής εξυγίανσης με τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής λιτότητας σε μια νομισματική ένωση, και ο αντίκτυπος του μεγέθους του  δημόσιου τομέα στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόσφατο ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στα μακροοικονομικά της μετανάστευσης εξετάζοντας την αλληλεπίδραση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με τη μετανάστευση στην ελληνική οικονομική κρίση κατά την περίοδο 2010-2015 και τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεταναστατευτικών εισροών στη Γερμανία κατά την περίοδο 2006-2019 (δημοσιεύθηκε στο European Economic Review). Πρόσφατα, συν-επιμελήθηκε ένα συλλογικό τόμο για την κατανόηση της μετανάστευσης μέσα από τα μακροοικονομικά.

Τελευταία ενημέρωση: 21-03-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.