ΒΑΚΕΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

Ο Σταύρος Βακερούδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες». Είναι επίσης μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στο πεδίο των Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων, των Στοχαστικών Διαδικασιών, της Στοχαστικής Ανάλυσης και στις εφαρμογές τους στα Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, στην Υπολογιστική Βιολογία, κ.α.

Προηγουμένως, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (ΜΑΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι Πτυχιούχος τής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στους παραπάνω κλάδους τα ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο Paris 6, Université Pierre et Marie Curie. Στη συνέχεια, παρέμεινε κάποιο χρονικό διάστημα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Πανεπιστήμια Université Libre des Bruxelles-ULB, Belgium και University of Manchester, UK.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.