ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 434
O Xρήστος Σ. Τσανός είναι Διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την Εταιρική Υπευθυνότητα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Βιωσιμότητα και Κοινωνική Υπευθυνότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία, τις Διεπιχειρησιακές Σχέσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Αξιολόγηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Διοίκησης Συστημάτων Μεταφορών καθώς και σε σχετικά επαγγελματικά περιοδικά.
Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ιδιωτικά κολλέγια. Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Συνεργάτης σε περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς οργανισμούς. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2013-14).
 
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.