ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 7ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203574

Ο Αθανάσιος Σάκκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Χρηματοοικονομική. Πριν την εκλογή του στο ΟΠΑ, είχε διατελέσει  επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (University of Nottingham) και λέκτορας (επίκουρος καθηγητής) στο Πανεπιστήμιο του Southampton (University of Southampton) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. ΄Εχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμπειρική αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείρηση χαρτοφυλακίου και επενδύσεων. Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και σε οργανισμούς και hedge funds. Η έρευνα του έχει προσελκύσει χρηματοδότηση από την Amundi Asset Management και βραβείο από τον οργανισμό INQUIRE UK και το Southern Finance Association (ΗΠΑ). Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά όπως, μεταξύ άλλων, τα Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Markets, European Financial Management, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, European Journal of Finance,  International Journal of Finance & Economics και Economics Letters.  

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.