ΠΡΑΣΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 1ος όροφος, Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.