ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 742

Ο Ιωάννης Ν. Πινόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2009), και διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη επίσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2018).

Έχει απασχοληθεί ως διδάσκων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπροσθέτως, έχει δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως στο Journal of Industrial Economics, Economics Letters, Review of Industrial Organization, κ.α.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε θέματα: Μικροοικονομικής Θεωρίας, Θεωρίας Παιγνίων, Βιομηχανικής Οργάνωσης.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-09-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.