ΠΕΝΤΕΛΗ ΞΑΝΘΗ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 454

Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003).

Απέκτησε μεταπτυχιακό στη Βιοστατιστική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006) και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011 – 2013) και ως ερευνήτρια με Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας (2016 – 2018). Από τον Ιούλιο του 2018 διατελεί Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε μεθόδους κατασκευής μοντέλων και στατιστικής συμπερασματολογίας για δεδομένα χρονολογικών σειρών, σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης διακριτών δεδομένων και σε θέματα Βιοστατιστικής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

  1. X. Pedeli, A.C. Davison and K. Fokianos (2015). Likelihood estimation for the INAR(p) model by saddlepoint approximation. Journal of the American Statistical Association, 110: 1229 - 1238.
  2. X. Pedeli, K. Fokianos and M. Pourahmadi (2015). Two Cholesky-log-GARCH models for multivariate volatilities. Statistical Modelling, 15: 345–365.
  3. X. Pedeli and D. Karlis (2013). On composite likelihood estimation of a multivariate INAR(1) model. Journal of Time Series Analysis, 34: 206–220.
  4. X. Pedeli and D. Karlis (2011). A bivariate INAR(1) process with application. Statistical Modelling, 11: 325–349.
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 03-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.