ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ - ΧΑΡΑ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η Δρ. Όλγα Παυλοπούλου είναι Εντεταλμένος Διδάσκων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Εντεταλμένος Διδάσκων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Judge Business School, Newnham College) και Πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μετά πλείστου επαίνου). Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2003 (μετά πλείστου επαίνου). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται πρωτίστως στη διασύνδεση της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της σπουδαιότητάς της για τις κεφαλαιαγορές με τη χρηματοοικονομική και τη μικροοικονομική, καθώς και στη μετάδοση πληροφορίας μεταξύ του μίκρο και μάκρο επιπέδου. Δευτερευόντως η έρευνά της ασχολείται με θέματα επιχειρηματικής ηθικής και βιωσιμότητας. Η έρευνά της έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το The European Journal of Finance και το International Review of Financial Analysis.

Η Δρ. Παυλοπούλου έχει επαγγελματική εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με έμφαση σε θέματα οικονομικής ανάλυσης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής πολιτικής. Είναι κάτοχος του CFA charter και ενεργός εθελοντής του CFA Institute για την προαγωγή ηθικών πρακτικών και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον επενδυτικό κόσμο, Πιστοποιημένη Αναλύτρια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (επίπεδο δ'), Λογιστής Α’ τάξεως και Πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο (London Institute of Banking and Finance). Έχει λάβει ακαδημαϊκά βραβεία και υποτροφίες, όπως το βραβείο Βεργωτή (Cambridge European Trust), το βραβείο Σεπεντζή, αριστεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) και το Βραβείο Βιβλίου του Πανεπιστημίου YALE και είναι τακτικό μέλος διεθνών συνδέσμων σχετικών με την οικονομική επιστήμη και πρακτική. Η Δρ. Παυλοπούλου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διοίκησης της HSBC Bank, όπου εργάστηκε τόσο στον τομέα επιχειρηματικής τραπεζικής και διεθνών αγορών όσο και στον τομέα λιανικής τραπεζικής στην Αγγλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα, καθώς και στην αναδιοργάνωση του δικτύου της τράπεζας στη Γαλλία.

Τελευταία ενημέρωση: 27-04-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.