ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 162
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.