ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήμα Στατιστικής
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203454

Πτυχιούχος του τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών (2003).

Απέκτησε µεταπτυχιακό στην Εφαρµοσµένη Στατιστική (2006) και διδακτορικό Στατιστικής από το Τµήµα Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Από τον Μάιο του 2020 διατελεί Επίκουρος Καθηγητής του τµήµατος Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Εργάστηκε ως µεταδιδακτορικός ερευνητής στα πανεπιστήµια:

2011-2012 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Évry, Île-de-France

2012-2015 Faculty of Life Science, University of Manchester, UK

2015-2018 Faculty of Biology, Medicine and Health, University of Manchester, UK.

Μεταξύ 2018-2019 εργάστηκε ως πανεπιστηµιακός υπότροφος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εκτίµηση µείξεων κατανοµών, ανάλυση συστάδων, Μπεϋζιανή και Υπολογιστική Στατιστική και συµπερασµατογία σε µεγάλα δεδοµένα Βιοπληροφορικής.

Επιλεγµένες δηµοσιεύσεις:

1. Panagiotis Papastamoulis. Clustering Multivariate Data using Factor Analytic Bayesian Mixtures with an Unknown Number of Components. Statistics and Computing, 30:485–506, 2020

2. Panagiotis Papastamoulis and Magnus Rattray. A Bayesian model selection approach for identifying differentially expressed transcripts from RNA sequencing data. Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics), 67(1):3–23, 2018

3. Panagiotis Papastamoulis. label.switching: An R package for dealing with the label switching problem in MCMC outputs. Journal of Statistical Software, 69(1):1–24, 2016

4. Panagiotis Papastamoulis and George Iliopoulos. An artificial allocations based solution to the label switching problem in Bayesian analysis of mixtures of distributions. Journal of Computational and Graphical Statistics, 19(2):313–331, 2010

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.