Παπαχρήστου Δέσποινα

Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ - Αν. Προισταμένη Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο: 210 - 8203837

Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.