ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Στατιστικής
Διεύθυνση Γραφείου: Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 162
Αποφοίτησα το 2009 από το Τμήμα στατιστικής του ΟΠΑ.  Συνέχισα τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Στατιστικής, από όπου το 2011 απέκτησα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Στατιστική και τον Δεκέμβρη του 2015 έλαβα το διδακτορικό μου δίπλωμα στη Στατιστική με τίτλο διατριβής «Ανθεκτική Θεωρία Αποφάσεων και Υπολογισμός Κυρτών Μέτρων Κινδύνου». Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της διαχείρισης πολλών πηγών πληροφορίας υπό αβεβαιότητα, στην μοντελοποίηση και ποσοτικοποίηση του κινδύνου υπό αβεβαιότητα, στον αριθμητικό υπολογισμό μέτρων κινδύνου, στην ανθεκτική θεωρία αποφάσεων, στη μελέτη στατιστικών δεδομένων συναρτησιακής μορφής και στις τεχνικές στατιστικής μάθησης. Έχω διδάξει τα μαθήματα Θεωρία Πιθανοτήτων, Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.     

Τελευταία ενημέρωση: 07-03-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.