Παπαδοπούλου Γεωργία

Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών / MSc in Services Management (Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης)
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 874

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.