ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 418

Ο Νίκος Καραμπίνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατέχει Προπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στη Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διδάξει σειρά μαθημάτων λογιστικής και έχει τιμηθεί με τρία αριστεία διδασκαλίας, ένα σε προπτυχιακό και δύο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Φορολογική Λογιστική, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στη χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Journal of Accounting, Journal of International Auditing and Taxation, και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και έχει εργαστεί ως στέλεχος σε επιχείρηση για τη διαμόρφωση φορολογικού σχεδιασμού.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-03-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.