ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 418

Ο Νίκος Καραμπίνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατέχει Προπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στη Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Φορολογική Λογιστική, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και στη χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων.

Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Journal of Accounting, και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια.

Έχει διδάξει σειρά μαθημάτων λογιστικής, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα, και έχει εργαστεί ως στέλεχος σε επιχείρηση για τη διαμόρφωση φορολογικού σχεδιασμού.

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.