ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 418

Ο Νίκος Καραμπίνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Κατέχει Προπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στη Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Φορολογική Λογιστική, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στη χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων. 

Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια. 

Το διδακτικό του έργο έχει βραβευθεί αρκετές φορές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-03-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.